Inspekce & Monitoring

Monitorování stavu staveb a nemovitostí
  • Existující objekty – chcete podrobně zdokumentovat stav střechy, případně dalších hůře dostupných částí objektů;
  • Nové stavby – stavíte a měli byste zájem o průběžné monitorování stavu stavby, které pomáhá k odhalení pouhým okem nerozeznatelných nedostatků – doporučujeme pro kontrolu méně dostupných míst;

 

Monitorování stavu zemědělských ploch a polohy zvířat
  • Zemědělství a lesnictví – průběžné monitorování stavu zemědělských plodin, velmi vhodné pro posouzení stavu zralosti a napadení škůdci;
  • Lokalizace stád – zjištění lokality zvířat, především v hůře dostupných oblastech;
Komín S02
Komín S10
Střecha A21
Loading image... Loading image... Loading image...